Questions And Answers

Top

Q-1) જે સ્નાયુમાં ગ્લુકોઝના ત્રણ અણુ માંથી બે અણુ સંપૂર્ણ દહન થાય અને એક નું અપૂર્ણ દહન (અજારક) થાય તો કુલ વાપરતા NAD^+ ના અણુની સંખ્યા કેટલી ?

Answer: Check Below Image